• timorogiers

Hoeveel paaseitjes kan jij vinden?


Kan jij achterhalen hoeveel paaseitjes we in dit beeld hebben verstopt? Stuur je antwoord door naar info@kapsalon-tocado. Heb je het juiste antwoord ingestuurd, dan ben jij misschien wel de winnaar van een kleurwaardebon van 25 euro. Hou onze Instagrampagina & Facebook in de gaten want op dinsdag 14 april maken we de winnaar bekend.


Hoe kan je deelnemen?

- Zoek het aantal paaseitjes dat we verstopt hebben in het beeld

- Mail je antwoord door naar info@kapsalon-tocado.be

- Als je het juiste antwoord hebt geraden, nemen we je mee in de loting

- Uit de juiste antwoorden loten we op dinsdag 14 april, 3 winnaars

- De 3 winnaars krijgen een kleurwaardebon van 25 euro die ze kunnen gebruiken in het salon

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties, de kleurwaardebon is geldig tot en met 01/07/2020. De actie loopt van zaterdag 11 april 12u tot en met dinsdagochtend 14 april 8 u in de ochtend. Enkel correcte antwoorden die binnen dit tijdsframe zijn ingestuurd kunnen worden gebruikt voor de uiteindelijke loting.

Veel succes!






Wedstrijdvoorwaarden


  1. De loting zal worden uitgevoerd door mevr. Julie Coppens.

  2. De te winnen prijs is een kleurwaardebon van 25 euro.

  3. Winnende deelnemers zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheid van besteding en praktische afhandeling van de prijs door mevr. Julie Coppens.

  4. Tocado maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Tocado kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is niet overdraagbaar, niet cumuleerbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, ingeruild worden voor een som geld of te koop worden aangeboden.

  5. Elke deelnemer geeft Tocado door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Tocado de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

  6. Tocado kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of wordt geannuleerd.

  7. Tocado behoudt zich ten het recht allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

34 keer bekeken

© 2018 Tocado, All rights reserved.

Data Protection Notice |